PROJEKTI »NA KLJUČ«

Priprava delovišča za demontažo komponent vključno s upoštevanjem
smernic za varovanje zdravja in varstva pri delu.
Demontaža komponent in naklad komponent na ustrezno prevozno sredstvo.
Prevoz komponent vključno z izvozno/uvoznim carinskim sproščanjem blaga.
Razkladanje komponent in postavitev komponent na predvideno lokacijo.

PREVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI

Prevozi radioaktivnih snovi za medicinsko, raziskovalno ali industrijsko uporabo.
Prevoz kontaminirane opreme iz jedrskih elektrarn ali raziskovalnih reaktorjev.
Prevoz kontaminiranih težkih komponent.
Prevoz svežega jedrskega goriva.
Prevoz izrabljenega jedrskega goriva.

TRANSPORTNI INŽENIRING IN SVETOVANJE PRI LOGISTIČNO ZAHTEVNEJŠIH PREVOZIH

Pri tem poskrbimo za celoten transportni koncept vključno z logističnim aspektom.
Pridobitev ustreznih dovoljenj za prevoz.
Koordinacija med pristojnimi organi, prejemnikom in pošiljateljem.

PREVOZ TEŽKEGA IN IZVEN DIMENZIJSKEGA TOVORA PO CESTI ALI ŽELEZNICI

Tovor, ki po svojih dimenzijah in masi presega dovoljene dimenzije za klasičen cestni ali železniški prevoz vam prepeljemo na želeni relaciji z ustreznim prevoznim sredstvo za prevoz izven dimenzijskega blaga.

IMATE VPRAŠANJE ALI ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO?