NJK IMP – International special transport

Smo mednarodni logist, ki sprejme vsak izziv in ki ob upoštevanju vseh referenčnih zakonskih zahtev izpolnjuje zahteve in potrebe odjemalca. Za trajno rast si prizadevamo s kompetentnostjo, fleksibilnostjo in zanesljivostjo.

Osredotočeni smo na kakovost, varnost in zdravje pri delu, zato si prizadevamo za visoko strokovno usposobljenost zaposlenih in se odgovorno poslužujemo integriranega sistema upravljanja. Izvajamo nenehne izboljšave saj stremimo k najboljšem partnerskem sodelovanju na področju celovite logistike podjetij najrazličnejših panog.

Dejavnost izvajamo skladno z vsemi mednarodnimi veljavnimi predpisi in državno zakonodajo, vse zahteve pa se vedno trudimo še nadgraditi v zagotavljanju popolne storitve.

Cilj kakovosti

»Kakovost v izpolnjevanju dogovorjenih zahtev in pričakovanj odjemalcev je ključ uspeha; zato v tej smeri razvijamo razmišljanje in ravnanje naših sodelavcev!«

Proces stalnega izboljševanja (CIP = Continuous improvement process) naj postane trden sestaven del razvoja naše družbe.

Sistemski ukrepi, ki so potrebni za postopek „učenja iz napak“, pa je v pristojnosti upravljanja kakovosti in vseh zaposlenih.

PREBERI VEČ

IMATE VPRAŠANJE ALI ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO?